Car Variety

ครอบครัวโตโยต้า จัด “วันโตโยต้าบุพการี” ครั้งที่ 46 ส่งมอบความสุขแก่เด็กและเยาวชนช่วงปีใหม่

January 11, 2019 06:00

มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบริษัทในเครือ ได้แก่ ชมรมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า คณะบุคคลชมรมความร่วมมือโตโยต้า และครอบครัวโตโยต้า ร่วมจัดกิจกรรม “วันโตโยต้าบุพการี” ครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี 

     กิจกรรม “วันโตโยต้าบุพการี” เป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมสังคมของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัทในเครือ ซึ่งดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2515 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโอกาสและความเท่าเทียมให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีและสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท จ.นนทบุรี ให้ได้รับความรัก ความอบอุ่นและกำลังใจให้แก่เด็กๆ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนความสุขให้แก่เยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต พร้อมทั้งเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีกับครอบครัวโตโยต้า 

     สำหรับกิจกรรม “วันโตโยต้าบุพการี” จัดขึ้นเพื่อเป็นการมอบของขวัญเนื่องในวันปีใหม่ ผ่านกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ร่วมพูดคุยเพื่อสร้างความใกล้ชิดและรับประทานอาหารร่วมกัน รวมถึงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และมอบของขวัญให้แก่เด็ก ๆ ทุกคนที่อยู่ในสถานสงเคราะห์อีกด้วย 

     กิจกรรมในครั้งนี้ ครอบครัวโตโยต้าได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณกว่า 300,000 บาท เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้แก่ 

     ♦ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี สนับสนุนจักรเย็บผ้ากระเป๋าหิ้ว เพิ่มทักษะอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน สนับสนุนกระเป๋านักเรียน เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการเรียน และสนับสนุนป้อมยาม รวมมูลค่าทั้งสิ้น 150,000 บาท

     ♦ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านพญาไท สนับสนุนโปรเจคเตอร์ เป็นสื่อการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการสมวัยแก่เด็ก รวมมูลค่า 150,000 บาท 

     นอกจากนั้น ตลอดปี 2561 คณะภริยาผู้บริหารชาวญี่ปุ่นได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและการดูแลให้ความรัก ความอบอุ่นแก่เด็กเล็กเป็นประจำทุกเดือน 

     มร. มิจิโนบุ ซึงาตะ กล่าวว่า “ผมต้องขอชื่นชมสถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนพญาไท และสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ที่ได้ดูแลเด็ก ๆ ทั้งร่างกายและจิตใจ อบรมให้เป็นผู้ประพฤติดี มีวินัย มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ส่งเสริมความรู้และทักษะการใช้ชีวิตเพื่อให้เติบโตเป็นคนดีของสังคมที่มีความรู้ ความสามารถต่อไป และผมขอขอบคุณ ท่านอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้ปกครองบ้าน ที่ให้โอกาสโตโยต้าได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทยผ่านกิจกรรม วันโตโยต้าบุพการี และหวังว่าทุกคนคงจะได้รับความสุข ความสนุกสนานที่ โตโยต้าตั้งใจมอบให้ในวันนี้” 

     โตโยต้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสนับสนุนในครั้งนี้จะเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนเนื่องจากเล็งเห็นว่าเยาวชนรุ่นใหม่เป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยยกระดับสังคมไทย และแบ่งปันความสุขสู่บุคคลอื่น

เรียบเรียงข้อมูลโดย : กรังด์ปรีซ์ ออนไลน์ Grand Prix Online 

ติดตามข่าวสาร ยานยนต์ รถจักรยานยนต์ รถใหม่ ได้ที่ www.grandprix.co.th


Posted in: TMT-ActiveNews

Comments

oj j
oj j
Friday, January 11, 2019 8:51 PM
🙏
Prakarn Lunjanasatienchai
Prakarn Lunjanasatienchai
Saturday, January 12, 2019 11:49 AM
รับ​ทราบ​ครับ​

Post Comment

Only registered users may post comments.

กลับหน้าหลัก

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ