กฎ กติกา มารยาท การใช้งาน Webboard & Ask Guru

เว็บไซต์ e-TOYOTACLUB.com มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ และกิจกรรมที่น่าสนใจไปยังสมาชิก และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการรองรับการสื่อสารกับลูกค้า 2 ทาง อย่างสมบูรณ์แบบ ผู้ดูแลระบบมีนโยบายที่จะเปิดกว้างต่อการนำเสนอความเห็นของท่านสมาชิก โดยไม่มีการปิดกั้นใดๆ เพื่อให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งการแสดงความคิดเห็นดังกล่าว ถือเป็นการเสนอต่อสาธารณะชน ดังนั้นการเข้าร่วมในกิจกรรมของ e-toyotaclub.com ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ หรือการร่วมแสดงความเห็นในกระทู้ต่างๆ จึงจำเป็นต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม ผู้ดูแลระบบอาจไม่สามารถควบคุมและดูแลได้อย่างทั่วถึงเนื่องจากนโยบายในการเปิดกว้างต่อการนำเสนอความคิดเห็น รวมทั้ง ความรู้สึกสำนึก และความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ร่วมกิจกรรม ดังนั้นผู้ดูแลระบบ e-TOYOTACLUB.com จึงไม่อาจร่วมรับผิดชอบในข้อความทุกข้อความที่ส่งเข้ามา อย่างไรก็ตาม เพื่อความสงบเรียบร้อยต่อสังคมส่วนรวม และต่อผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน e-toyotaclub.com จึงจำเป็นต้องกำหนดกติกาขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ หรือห้ามปฏิบัติ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. • กรุณาค้นหา หรือตรวจสอบคำถามที่มีอยู่ก่อนทำการตั้งกระทู้ใหม่ เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อนกัน
 2. • ตั้งกระทู้ให้ตรงกับเนื้อหาของแต่ละหมวดเพียงกระทู้เดียวเท่านั้น ผู้ใช้งานควรทำความเข้าใจถึงลักษณะของแต่ละหมวดหมู่ให้ดีก่อนตั้งกระทู้
 3. • เปิดใจให้กว้าง ยินดีรับฟังและเคารพในเสรีภาพของการเสนอความคิดเห็นของผู้อื่น
 4. • พึงตระหนักอยู่เสมอว่า การเสนอคำถามหรือความเห็นต่อสังคม ควรจะมีความรับผิดชอบต่อทุกข้อความที่ได้เสนอไป เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดบรรทัดฐานอันดีต่อสังคมอินเทอร์เน็ตสืบไป

กฎ กติกา มารยาทในการโพสต์คำถาม และร่วมแสดงความคิดเห็น

 1. • ห้ามการโพสต์หรือแสดงข้อความที่แสดงถึงการหมิ่นต่อพระบรมเดชานุภาพแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
 2. • ใช้ข้อความที่สุภาพ อันแสดงถึงกิริยามารยาทของสังคมไทย ในการแสดงความคิดเห็นใดๆ
 3. • งดเว้นการใช้คำหยาบ การดูถูก เสียดสี นินทาว่าร้าย สร้างความแตกแยก ยั่วยุ หรือเป็นการอ้างอิง พาดพิงถึงบุคคลหนึ่งคนใด หรือลบหลู่ต่อองค์กรต่างๆ ทั้งในส่วนของทางเอกชน และทางราชการ
 4. • ตั้งกระทู้ หรือ โพสต์ข้อความ ให้ตรงกับหมวดหมู่ที่กำหนดไว้
 5. • ตั้งชื่อกระทู้ให้ "สื่อถึงเรื่องราว" ได้อย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานทุกท่านในการตอบ/แสดงความคิดเห็น
 6. • ห้ามโพสต์ข้อความโฆษณาชวนเชื่อ หลอกลวงประชาชนที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ
 7. • ห้ามโพสต์กระทู้โดยการใส่สัญลักษณ์ ข้อความที่ไม่มีความหมาย อ่านแล้วไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ การโพสต์กระทู้ spam หรือลิงค์เพื่อนำไปยังบทความในเว็บไซต์อื่นๆ และเพิ่มจำนวนกระทู้ที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกันโดยไม่มีความจำเป็น เพื่อสะสมเหรียญรางวัล
 8. • งดเว้นการแสดงความคิดเห็นในกระทู้ที่ท่านตั้งขึ้นด้วยตัวเองโดยไม่สมควร
 9. • ห้ามโพสต์ข้อความหรือเนื้อหา ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย และ ผิดศีลธรรม
 10. • งดเว้นข้อความในลักษณะซื้อ-ขายสินค้า หรือแลกเปลี่ยน และบริการใดๆ ทั้งสิ้น
 11. • งดเว้นการเผยแพร่เรื่องราวและภาพลามก อนาจาร รวมถึงภาษาที่สื่อความหมายกำกวม
 12. • ไม่ใช้นามแฝงอันเป็นชื่อ – นามสกุลจริงของผู้อื่นโดยเจตนา อันเป็นเหตุให้ผู้อื่นเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
 13. • ทุกคำถามและความคิดเห็นถือว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
 14. • คำตอบจากทางกูรู หรือสมาชิกท่านอื่นๆที่ร่วมแสดงความคิดเห็น ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประสบการณ์ หรือการให้คำแนะนำในเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ใช้งานควรพิจารณาศึกษารายละเอียดในการดำเนินการโดยรับคำแนะนำโดยตรงจากศูนย์บริการโตโยต้าที่ท่านนำรถเข้ารับบริการ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับรถหรือทรัพย์สินของท่าน เนื่องจากมีการแก้ไขหรือบำรุงรักษาที่ไม่ถูกวิธีด้วยตัวเองหรือศูนย์บริการอื่นๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการของโตโยต้า ถือว่าเป็นการกระทำของท่านเอง ทางเว็บไซต์ e-toyotaclub.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น สมาชิกไม่สามารถเรียกร้อง ฟ้องร้องใดๆ กับบริษัทได้
 15. • คำตอบใน Ask Guru และ Webboard เป็นความคิดเห็นส่วนตัวจากกูรูไม่ใช่คำแนะนำจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด หากมีความเสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากคำตอบนั้นๆ ทางบริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น และสมาชิกไม่สามารถเรียกร้อง ฟ้องร้องใดๆ กับบริษัทได้
 16. • หากต้องการนำข่าวสาร หรือบทความจากเว็บไซต์หรือแหล่งข่าวอื่นๆ มาเผยแพร่ต่อในเว็บบอร์ดนี้ ต้องทำการแจ้งเครดิตหรือแหล่งที่มาให้ทราบด้วย มิฉะนั้นหากมีข้อพิพาททางกฎหมาย ทางเว็บไซต์จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือช่วยเหลือสมาชิกผู้ใช้งานท่านนั้นๆ

อนึ่ง ข้อห้ามในกฎ กติกา ที่กล่าวไว้ข้างต้น ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะลบข้อความดังกล่าว หรือลบทั้งกระทู้ รวมถึงลบเหรียญรางวัล โดยอาจไม่แจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้า และหากท่านทำผิดข้อห้ามในกฎ กติกา ดังกล่าว ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีผู้ใช้งานของท่านเป็นเวลา 1 เดือน