Webboard


พูดคุย แลกเปลี่ยนเรื่องทั่วไป

เพิ่มคำถามใหม่

กรุณาอ่านกฎ กติกา มารยาท ก่อนใช้งาน คลิกที่นี่

ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า หลัง IMF ชี้เงินดอลลาร์แข็งค่ามากเกินไป

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้เผยแพร่รายงาน External Sector Report ซึ่งระบุว่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเกินจริงถึงร้อยละ 6 ถึง 12 เมื่อพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ซึ่งสหรัฐได้รัฐผลกระทบจากข้อพิพาททาการค้ากับจีน ขณะเดียวกัน IMF ได้อธิบายว่าสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐกำลังส่งผลกระทบเชิงลบต่อการค้าของโลก โดยมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่น และเป็นอุปสรรคต่อการลงทุน อีกทั้งอาจสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกในปีหน้า (2563) โดยประมาณมูลค่าความเสียหายกว่า 455,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้เปิดเผยรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจสหรัฐ (Beige Book) โดยระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงขยายตัวเล็กน้อยในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ถึงกรกฎาคม โดยผู้บริโภคยังคงมีการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการจ้างงานภายในสหรัฐ ยังคงขยายตัวต่อเนื่องในระดับปานกลางและผู้จ้างงานมีแนวโน้มที่จะจ้างงานมากขึ้น ซึ่งโดยรวมแล้ว แนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐ ยังคงอยู่ในทิศทางเชิงบวก ถึงแม้ว่าภาคธุรกิจยังคงเจอแรงกดดันจากข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐและประเทศคู่ค้าก็ตาม

Apichaya Boongrapue

(20 ก.ค. 2562-13:01:02)

ความเห็นที่ 1

รับทราบครับ​

Panya Likhitsirisap

(21 ก.ค. 2562-08:17:27)

ความเห็นที่ 2

ขอบคุณสำหรับข้อมูล

suwanna janmano

(22 ก.ค. 2562-07:32:00)

ความเห็นที่ 3

รับทราบครับ

Sasiwimol Lam

(22 ก.ค. 2562-18:08:30)

ความเห็นที่ 4

รับทราบครับ

Sasiwimol Lam

(25 ก.ค. 2562-20:26:03)

ความเห็นที่ 5

ขอบคุณสำหรับข้อมูล

suwanna janmano

(30 ก.ค. 2562-07:50:16)

ความเห็นที่ 6

รับทราบครับ

Sasiwimol Lam

(03 ส.ค. 2562-23:54:06)