Webboard


พูดคุย แลกเปลี่ยนเรื่องทั่วไป

เพิ่มคำถามใหม่

กรุณาอ่านกฎ กติกา มารยาท ก่อนใช้งาน คลิกที่นี่

จับสัญญาณดอกเบี้ย “ขาลง” “บาทแข็ง” ทุบซ้ำส่งออกติดลบ

เงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมากกว่าสกุลเงินอื่นในภูมิภาค สาเหตุสำคัญมาจากนักลงทุนมีความมั่นใจต่อเสถียรภาพค่าเงินบาท จากบัญชีเดินสะพัดยังเกินดุลสูงต่อเนื่อง ทำให้เงินทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง ขณะที่ทิศทางดอกเบี้ยหลายประเทศเปลี่ยนทิศเป็น “ขาลง” ขณะที่ไทยยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และไม่คิดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ ทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่มีความไว้วางใจนำเงินมาพัก

“เรามีลักษณะที่คล้ายญี่ปุ่น จากการที่เศรษฐกิจนิ่งและมีเงินบัญชีเดินสะพัดสูง ทำให้เงินร้อนไหลเข้าไทย และความเสี่ยงเกิดขึ้น ตรงนี้ ธปท.จะต้องเข้ามาดูว่า เงินบาทที่แข็งค่าขึ้นส่งผลกระทบกับความสามารถในการแข่งขันหรือไม่” นายอมรเทพกล่าวและว่า

ขณะเดียวกันก็ต้องจับตาว่า ธปท.จะรับมือกับสงครามการค้าที่เกิดขึ้น และลุกลามไปเป็นสงครามค่าเงินอย่างไร หากธนาคารกลางประเทศต่าง ๆ ปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อทำให้ค่าเงินของตนเองอ่อนค่า รวมถึงปัญหาที่เงินบาทที่แข็งค่าจนกระทบภาคส่งออก ซึ่งหากทั้งสองปัจจัยนี้รุนแรงขึ้น เชื่อว่า ธปท.จะไม่ปิดประตูดอกเบี้ยขาลง

Apichaya Boongrapue

(20 ก.ค. 2562-13:47:09)

ความเห็นที่ 1

ขอบคุณสำหรับข้อมูล

suwanna janmano

(20 ก.ค. 2562-17:04:40)

ความเห็นที่ 2

รับทราบครับ​

Panya Likhitsirisap

(21 ก.ค. 2562-07:59:41)

ความเห็นที่ 3

รับทราบครับ​

Panya Likhitsirisap

(21 ก.ค. 2562-08:07:29)

ความเห็นที่ 4

รับทราบครับ​

Panya Likhitsirisap

(21 ก.ค. 2562-08:07:43)

ความเห็นที่ 5

ขอบคุณสำหรับข้อมูล

suwanna janmano

(21 ก.ค. 2562-09:25:23)

ความเห็นที่ 6

ขอบคุณมากๆๆๆ

พรรณี ตันตินิกร

(21 ก.ค. 2562-16:10:38)

ความเห็นที่ 7

ขอบคุณสำหรับข้อมูล

suwanna janmano

(22 ก.ค. 2562-07:29:59)

ความเห็นที่ 8

รับทราบครับ​

Prakarn Lunjanasatienchai

(22 ก.ค. 2562-13:18:35)

ความเห็นที่ 9

ขอบคุณสำหรับข้อมูล

suwanna janmano

(23 ก.ค. 2562-07:29:54)

ความเห็นที่ 10

รับทราบครับ​

Panya Likhitsirisap

(23 ก.ค. 2562-17:44:20)

ความเห็นที่ 11

รับทราบครับ​

Sasiwimol Lam

(23 ก.ค. 2562-18:16:19)

ความเห็นที่ 12

ขอบคุณครับ

Panya Likhitsirisap

(24 ก.ค. 2562-17:57:03)

ความเห็นที่ 13

ขอบคุณครับ

Panya Likhitsirisap

(24 ก.ค. 2562-17:57:08)

ความเห็นที่ 14

รับทราบครับ

Sasiwimol Lam

(27 ก.ค. 2562-00:47:41)

ความเห็นที่ 15

รับทราบครับ

Athikhom Suthatsanasuang

(30 ก.ค. 2562-10:11:55)

ความเห็นที่ 16

รับทราบครับ

Sasiwimol Lam

(03 ส.ค. 2562-23:50:59)